Mahmood Tabrizi

فهرست

National production

این کاریکاتور با موضوع اقتصاد ملی و تولید ملی برای جشنواره ی ساخت ایران کشیده شده است و موفق به کسب جایزه دوم این جشنواره ی سراسری شده است National  production

دسته بندی ها Cartoon

دیدگاه